top of page
Image by Tyler Lastovich

Varför auktoriserad service?

IMG_0964.jpg
Boat

Detta görs alltid hos auktoriserad verkstad

 • Kontroll av din drivlinas serienummer i Volvo Pentas databas.

 • Kontroll av kampanj. Berörs din drivlina av kampanj så genomförs denna.

 • Finns det produktförbättringar blir du informerad och får en får en prisuppgift på vad det kostar att utföra.

 • För motorer med EVC system kopplas Vodia till motorns styrsystem för kontroll av status och eventuella felkoder.

 • Baserat på motorns ålder, antal driftstimmar och senast utförda service genomförs byte av komponenter och vätskor enligt Volvo Pentas serviceschema och rekommenderade bytesintervall. Därutöver görs en optisk kontroll av ett flertal komponenter såsom slangar, kablar, kontakter och genomföringar.

 • Vid byten av komponenter och vätskor används alltid Volvo Penta originaldelar.

 • Samtliga byten och kontroller dokumenteras i ett serviceprotokoll som efter slutfört arbete överlämnas till dig.

 • Om det i samband med service upptäcks brister som påverkar motorns funktion och tillförlitlighet blir du informerad och får rekommendation samt prisuppgift på åtgärd.

 • När ni efter slutförd service lämnar marinan kan ni tryggt lita på att verkstaden i görligaste mån säkerställt drivlinans funktionalitet och tillförlitlighet.

 • Som en extra trygghet när ni anlitar en auktoriserad verkstad erhåller ni utökad garanti på av verkstaden monterade Volvo Penta originaldelar.

 • Garantin gäller i 24 månader eller 600 drifttimmar beroende på vilket som inträffar först. Kostnad för utryckningar och leveranser täcks ej av garantin.

 

Alla åtgärder vid felsökning eller uppdatering av mjukvara kan medföra kostnad. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Vi är med dig hela vägen.

​Volvo Penta är din perfekta partner i varje steg – från utveckling, tillverkning och installation till ägande.

I samband med vårt nära samarbete med tidigare auktoriserad verkstad, kan du alltid söka värdefullt stöd i form av service och support i hela världen, kombinerat med lokal kompetens. Vi tillhandahåller lösningar för en mängd olika användningsområden. Det spelar ingen roll om du är varvsarbetare, konstruktör eller båtägare – vi ger dig drivsystem som är perfekt anpassade till just dina behov....

Image by Daniel Norin
bottom of page