kONTAKT

Kundservice

Båstad

​​

Tel: +46 (0) 730 71 06 61

info@bjaremarin.se

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon

 

Informationen på denna webbplats är endast för allmän informationsändamål. Informationen tillhandahålls av Bjäremarin och medan vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt gör vi inga framställningar eller garantier av något slag, uttryckligt eller underförstådda, om fullständigheten, noggrannheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller relaterad grafik på webbplatsen för något syfte. Varje förtroende du lägger till sådan information sker därför helt och hållet på egen risk.

 

Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för förlust eller skada, indirekt eller följdförlust skada som uppstår till följd av förlust av data eller vinster som härrör från eller i samband med användningen av denna webbplats .

 

Via denna webbplats kan vi länka till andra webbplatser som inte är under kontroll av Bjäremarin. Vi har ingen kontroll över webbplatsernas art, innehåll och tillgänglighet. Inkluderingen av några länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks i dem.

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång och fungera smidigt. Bjäremarin tar dock inget ansvar för och kommer inte att ansvara för att webbplatsen tillfälligt är otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

 
Företaget Bjäre Marin