top of page
Miljö bjäremarin

Vårt miljöarbete

Att jobba mot en mer hållbar bransch är otroligt viktigt för oss på Bjäremarin. För att möjliggöra branschens tillväxt, är det avgörande att välja med miljö i åtanke. För att på så sätt skapa en schysst bransch, inte bara ur en miljösynpunkt utan även för medarbetare och konsumenter.

 

Vi tar ansvar för miljön för att du som kund och båtägare, skall känna dig trygg i vetskapen om att du gör det rätta valet. För att säkerställa att du fattar det bästa beslutet för dig, miljön och din båt följer vi på Bjäremarin nästan alla branschorganisationens miljörestriktioner och program.

Vår verksamhet

Som marin verksamhet påverkar vi vår gemensamma miljö. Vi på Bjäremarin har ett intresse av att minska påverkan så långt möjligt och tillsammans fortsätta utvecklas mot en bättre miljö.

Vi har bl.a. ett samarbete med Prezero som hjälper oss med en helhetslösning för både vårt vanliga och farliga avfall, samt dokumenterar hela hanteringen så att det sker på rätt sätt.

Hallands väderö med båt
Tvätt båtbotten

Medvetenhet

Sedan vi startade vår verksamhet så har alla båt bottnar tvättats på en spolplatteanläggning med tillhörande reningsanläggning. Genom att rena det smutsiga vattnet från båttvättar minimerar vi mängden tungmetaller som finns i bottenfärg, att nå havet. Vi gör också det aktiva valet i vår tvätt process att bara använda oss av biologiskt nedbrytna rengöringsmedel.

 

För att se till att minimera utsläppen har vi även investerat i en ny Euro 6 traktor och bil som sänkt våra CO₂ utsläpp.

Miljöpolicy - ett löpande arbete

Vi strävar efter ständiga förbättringar i miljöarbetet. Alla medarbetare är delaktiga och inbjuds komma med förbättringsförslag. Miljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas. Vi är öppna och lyhörda för förändringar i omvärlden.

 

Ett exempel på detta är att vi år 2022/2023 gjorde en satsning på ny utrustning för att kunna erbjuda fler kunder sanering/avlägsning av deras bottenfärg för att minska giftiga färger i vårt hav.

Båstad Hamn
bottom of page