P1186619.jpg

Motorservice

Detta görs vid en större service hos oss

 • Kontroll av din drivlina

 • Finns det produktförbättringar blir du informerad och får en får en prisuppgift på vad det kostar att utföra.

 • Tekniker kontrollerar motorns styrsystem - av status och eventuella felkoder.

 • Baserat på motorns ålder, antal driftstimmar och senast utförda service genomförs byte av komponenter, görs en optisk kontroll av ett flertal komponenter såsom slangar, kablar, kontakter och genomföringar.

 • Vid byten av komponenter och vätskor används alltid originaldelar.

 • Samtliga byten och kontroller dokumenteras i ett serviceprotokoll som efter slutfört arbete överlämnas till dig.

 • Om det i samband med service upptäcks brister som påverkar motorns funktion och tillförlitlighet blir du informerad och får rekommendation samt prisuppgift på åtgärd.

 • När ni efter slutförd service lämnar marinan kan ni tryggt lita på att verkstaden i görligaste mån säkerställt drivlinans funktionalitet och tillförlitlighet.

Alla åtgärder vid felsökning eller uppdatering av mjukvara kan medföra kostnad. Välkommen att kontakta oss för mer information.

OM OSS

GENVÄG

Bjäremarin är ett marinföretag som hjälper båtägare att vinterförvara, transportera, underhålla och reparera båtar. Tillsammans skapar vi en fullservice anläggning. Hos oss hittar du en kvalitativ verkstad som utför all typ av service och reperation på alla båtar och modeller. Utöver det har vi säljare som alltid jobbar mot att du ska få den absolut bästa sälj eller köp upplevelsen. Vi är verksamma runt Bjärehalvön, Laholmsbukten och Skälderviken.

© Copyright 2021 Båstad Lokal & Service AB

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube