top of page
P1186619.jpg

Motorservice

P1286829.jpg
mechanic repairing inflatable motorboat

Detta görs vid en större service hos oss

  • Kontroll av din drivlina

  • Finns det produktförbättringar blir du informerad och får en får en prisuppgift på vad det kostar att utföra.

  • Tekniker kontrollerar motorns styrsystem - av status och eventuella felkoder.

  • Baserat på motorns ålder, antal driftstimmar och senast utförda service genomförs byte av komponenter, görs en optisk kontroll av ett flertal komponenter såsom slangar, kablar, kontakter och genomföringar.

  • Vid byten av komponenter och vätskor används alltid originaldelar.

  • Samtliga byten och kontroller dokumenteras i ett serviceprotokoll som efter slutfört arbete överlämnas till dig.

  • Om det i samband med service upptäcks brister som påverkar motorns funktion och tillförlitlighet blir du informerad och får rekommendation samt prisuppgift på åtgärd.

  • När ni efter slutförd service lämnar marinan kan ni tryggt lita på att verkstaden i görligaste mån säkerställt drivlinans funktionalitet och tillförlitlighet.

Alla åtgärder vid felsökning eller uppdatering av mjukvara kan medföra kostnad. Välkommen att kontakta oss för mer information.

bottom of page